/
/
/
/
Heavy Duty Folding L Brackets - 2pcs
OEM/OEM代工 重型折叠 L 型支架 - 2 个
Model:XBL-FSB-01
Brand:OEM
Technical Data Sheets
Product Description

规格

材料 : 金属

结构 : 三角支架

用途:家具,搁板支架,电视支架,墙壁支架

台湾制造

成对出售的物品

主要特征

* 折叠搁板支架/金属搁板支架/搁板支架

* M-35: 长: 35cm-中型, 宽: 5cm (1KG/pc)

* 易于安装且使用简单,带有锁定机制

* 用于折叠壁架、路边摊、厨房桌子、折叠柜台等

* 折叠时,支架平放在墙壁或桌子上

* 白颜色

* 包括螺丝

¥87.82
(exc. GST)
Quantity:
SG-4831344207
Other Tools from OEM
-
More from Other Tools
-
Top